Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Büromuz; gayrimenkul hukuku  alanında müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda;

  • Dava vekilliği hizmetleri
  • İnşaat Sözleşmelerinde Kat Karşılığı Anlaşmalar
  • Gayrimenkul Üzerinden Satış Sözleşmesi
  • İstirdat Davası Niteliği
  • Tapunun Tescili ve İptali Konusunda Dava
  • Kat Mülkiyeti Hakkındaki Uyuşmazlık
  • Ecrimisil (3. Kişilerce İşgal)
  • Gayrimenkul Hukukunda Kiranın Tespiti ve Uyarlanması Noktası
  • Gayrimenkul Hukukunun İlgilendiği Diğer Alanlar