İcra İflas Hukuku
İcra İflas Hukuku

Büromuz  İcra ve İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçlulara ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır. 

Bu bağlamda ;alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmesi, alacaklıdan anlaşma ile tahsil edilememesi halinde, icra müdürlükleri vasıtasıyla icra takibi başlatılması, senede ve ilama bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm malvarlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsil edilmesi, senede bağlı olmayan alacaklarda ilamsız takip başlatılması, itiraz ile karşılaşılması durumunda alacağın hukuki yollardan ispatının sağlanması, takibin kesinleştirilerek, borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsili, ipotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi yapılması, alacağın tahsili için borçlu hakkında iflas yoluyla takip yapılması, iflas davası açılması ve takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi, finans, kredi ve kira sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili hususlarında büromuz müvekkillerine etkin hukuki hizmet sağlamaktadır.