İdare ve Vergi Hukuku
İdare ve Vergi Hukuku

Fatih Özkan Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı müvekkillerine idare ve vergi hukukuna giren konularda yaşanılan uyuşmazlıkların çözümü ve ihtilafların giderilmesi konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamda İdare ve Vergi Hukuku alanındaki hizmetlerimiz başlıca şu şekildedir; 

  • İdari başvuru ve itirazların yapılması
  • İdari işlemin iptali ve tam yargı davaları
  • İdarenin sorumluluğuna ilişkin davalar
  • İdari Tazminat davaları
  • Gümrük ve idari mevzuattan kaynaklanan idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından doğan problemlerin çözümü
  • Vergi uyuşmazlıkları cezaları ve iptali davaları
  • Kamu Görevlilerinin Atama İşlemlerine İlişkin Davalar yürütülmektedir.