Hizmetlerimiz
Şirketler Hukuku

Büromuz, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma

Ticaret Hukuku

Büromuz; Ticaret Hukuku alanında yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşu, sermaye

Enerji Hukuku

Fatih Özkan Hukuk Bürosu, Türkiye’deki EPDK düzenlemeleri ile birlikte hem ulusal

Bankacılık ve Finans

Fatih Özkan Hukuk Bürosubankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan

Sözleşmeler Hukuku

Büromuz; şirket ana sözleşmeleri hazırlama, ana sözleşme değişiklikleri yapma, iş sözleşmeleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Büromuz; toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması, sözleşmenin feshi

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz; gayrimenkul hukuku alanında müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu

İdare ve Vergi Hukuku

Fatih Özkan Hukuk Bürosu; yerli ve yabancı müvekkillerine idare ve vergi

Tüketici Hukuku

Fatih Özkan Hukuk Bürosutüketici hukuku alanında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar

E-Ticaret Hukuku

Ofisimiz normal bir ticari işletmenin tüm ihtiyaçları konusunda hizmetler sunduğu gibi

Miras Hukuku

Müvekkillerimize kalan mirasın adlarına geçirilmesi veya yönetilmesi konusunda hukuki destek verirken

İcra İflas Hukuku

Büromuz İcra ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde