Miras Hukuku
Miras Hukuku

Müvekkillerimize kalan mirasın adlarına geçirilmesi veya yönetilmesi konusunda hukuki destek verirken bazı durumlarda ise diğer mirasçılarla olan sorunlarının çözülmesinde dava ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu kapsamda;

 • Mirasçılık Belgesi Çıkartma (Veraset İlamı)
 • Mirasın Adınıza Geçmesi İçin Gerekli İşlemlerin Yapılması
 • Tapuların Adınıza Geçirilmesi
 • Miras Davaları
 • Tapu İptal Davaları
 • Vasiyetname Düzenleme
 • Vasiyetnamenin Açılması İşlemleri
 • Vasiyetnamenin İptali Davası
 • Miras Kalan Malların ve Terekenin Araştırılması (Tapular, Taşınır ve Taşınmaz Mallar, Bankalardaki Paralar)
 • Miras Paylaşma Sözleşmeleri Düzenlenmesi
 • Miras Kalan Mallarla İlgili Raporlar Hazırlanması (Kalan Malların Bedelinin Tespiti, Ekspertiz Raporları Düzenlenmesi)
 • Mirasa Konu Taşınmazların İntikali (Mirasın Taraflara Geçmesi)
 • Miras Mallarının Satılması ve Bu Konuda Hukuki Temsil ve Danışmanlık
 • Bankada Kalan Paraların Çekilmesi
 • Miras Vergilerinin Ödenmesi
 • Mirastan Kaçırılan Mallara İlişkin Davalar
 • Miras Bırakanın Sağlığında Diğer Mirasçılardan Mal Kaçırmak İçin Mallarını Başkalarına Hileli Satışlarla Devretmesi Durumunda Davalar Açılması (Muris Muvazaası ve Tapu İptal Tescil Davaları)
 • Saklı Payları İhlal Edilen Mirasçılar İçin Tenkis Davaları
 • Denkleştirme Davaları