Şirketler Hukuku
Şirketler Hukuku

Büromuz, Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde hizmet vermekte ve şirketlerin hukuk müşavirliğini üstlenmekte aynı zamanda yerli ve yabancı şirketlere hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Gerçek ve tüzel kişilere ticaret hayatında karşılaşabilecekleri her tür uyuşmazlıkta,  şirket birleşmeleri / devralmaları, icra-iflas ve yeniden yapılandırma, şirket genel kurul takipleri, kambiyo senetlerinin tedavülü, kira sözleşmelerinin hazırlanması/revize edilmesi konularıyla beraber şirketler hukukunun ilgilendirdiği bütün alanlarda tarafımızca hukuki yardım sağlanmaktadır.