Tüketici Hukuku
Tüketici Hukuku

Fatih Özkan Hukuk Bürosu tüketici hukuku alanında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir. Tarafımızca Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları; alım satım sözleşmeleri, tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi, tüketici hakem heyeti nezdinde yapılacak işlemler, tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek, satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması, ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, tüketici ve ticaret mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümüdür.